Ceredigion

Ffurfiwyd Partneriaeth Cyrchfannau Ceredigion yn 2012 i greu strwythur sy'n gweithio i dwristiaeth yn y sir. Un o brif ddyletswyddau'r bartneriaeth oedd datblygu'r cynllun rheoli a chytuno ar y cynllun gweithredu ar gyfer y cyrchfannau.

Nododd Strategaeth Twristiaeth Ceredigion bedwar amcan strategol sy'n ffurfio asgwrn cefn y cynllun rheoli cyrchfannau.

Mae'r cynllun yn cyd-fynd â'r pwyntiau ffocws o strategaeth Partneriaeth ar gyfer Twf Llywodraeth Cymru. Yr Amcanion yw;

  1. Annog rhagor o ymwelwyr â Cheredigion
  2. Buddsoddi mewn cynnyrch o ansawdd
  3. Buddsoddi mewn gweithlu twristiaeth medrus
  4. Mabwysiadu dangosyddion perfformiad realistig ar gyfer twristiaeth.