Conwy

Nod allweddol cynllun Rheoli Cyrchfannau Conwy yw parhau i wella fel cyrchfan, drwy gydweithio mewn partneriaeth.

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau Conwy wedi'i rannu'n dair ardal allweddol i'w gwella;

Rheoli - cydlynu gweithgareddau a gwasanaethau sy'n effeithio ar yr ymwelydd, e.e. trafnidiaeth integredig, cyfleusterau cyhoeddus, meysydd parcio.

Datblygu - manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i ddathlu treftadaeth unigryw ac amgylchedd naturiol neilltuol Conwy.

Marchnata - sicrhau bod brandiau presennol Conwy, sef Llandudno, Tref Conwy a Betws-y-Coed yn parhau i fod yn boblogaidd gydag ymwelwyr. Yn ogystal, gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu ymhellach y dwristiaeth sy'n datblygu yng ngweddill ardal Conwy.

 

Enghraifft o brosiect

Un cam gweithredu yn y cynllun yw Adnabod safleoedd problemus allweddol o fewn ffiniau Conwy sy'n tanseilio profiad ymwelwyr a gweithio gyda phartneriaid i gynorthwyo'r cynlluniau datblygu priodol e.e. Llandudno: Pafiliwn y Pier.

 

Cyswllt Llywodraeth Leol - Rob Dix, rob.dix@conwy.gov.uk