Rheoli cyrchfannau

Mae gwneud i gyrchfan weithio’n effeithiol o safbwynt ymwelydd yn hanfodol i reoli cyrchfan. Er mwyn i gyrchfan weithio mae angen iddi brynu i mewn gan yr holl randdeiliaid sy’n cael eu cynnwys, gan weithio mewn partneriaeth i sicrhau nad oes unrhyw fylchau na methiannau yn y ddarpariaeth. 

Mae rhai o’r darnau pwysig sy’n ffurfio’r gyrchfan gyfan yn cynnwys:     

  • Lle parcio, toiledau, canolfannau hamdden, parciau a gwybodaeth i ymwelwyr a ddarperir gan awdurdodau lleol
  • Llety, gweithgareddau ac atyniadau a ddarperir gan y fasnach dwristiaeth
  • Profiadau diwylliannol a chefn gwlad a ddarperir gan sefydliadau fel y Parciau Cenedlaethol, Cadw, amgueddfeydd ac orielau
  • Rhyngweithio gyda’r gymuned leol
     

Mae canfod sut mae’r rhain i gyd yn ffitio gyda’i gilydd yn allweddol i sicrhau rheolaeth effeithiol ar gyrchfannau.

Mae angen i randdeiliaid a’r gymuned ymrwymo i faterion strategol wrth ateb anghenion ymwelwyr.  Gallai defnyddio offer fel y ‘gadwyn gwerth twristiaeth’ sy’n amhrisiadwy o ran helpu busnesau a sefydliadau i ddychmygu’r ‘daith’ gyflawn i ymwelwyr helpu i sicrhau cyrchfan effeithiol. 

Mae enghreifftiau o gynlluniau rheoli cyrchfannau ar draws Cymru ar gael neu gwyliwch y fideo isod.