Cynlluniau Rheoli Cyrchfan Cymru

Beth bynnag yw'r diffiniad o gyrchfan, yr unig beth o bwys gwirioneddol yw ei fod yn gwneud synnwyr i'r person pwysicaf, yr ymwelydd! Gwneud i gyrchfan weithio'n effeithiol o safbwynt ymwelydd yw hanfod rheoli cyrchfan.

Mae cyrchfannau twristiaeth ledled Cymru wedi bod wrthi'n datblygu partneriaethau sector cyhoeddus/preifat cryf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a'r nod allweddol yw gwella'r ymagweddu tuag at reoli cyrchfannau a'r modd y caiff hyn ei gyfathrebu. Er mwyn cyflawni'r nod hwn mae pob partneriaeth cyrchfannau wedi datblygu cynllun sy'n nodi'r blaenoriaethau ar gyfer datblygu twristiaeth yn eu cyrchfan dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Gweler isod i gael rhagor o wybodaeth am bob cynllun rheoli cyrchfannau: