Merthyr Tudful

Mae hwn yn gynllun gweithredu i bob corff a busnes sy'n ymwneud â datblygu a rheoli twristiaeth ym Merthyr Tudful.

Mae wedi'i rannu'n 3 prif adran a welir isod. O dan bob un o'r penawdau hyn, nodwyd camau gweithredu i wella profiad ymwelwyr.

  • Marchnata / cyhoeddusrwydd a chanfyddiad (gan gynnwys marchnata, ymchwil ac ymwneud cymunedol).
  • Datblygu Cyrchfannau (cydlynu gweithgareddau a gwasanaethau sy'n effeithio ar yr ymwelwyr a'u mwynhad o'r cyrchfan, e.e. trafnidiaeth, llwybrau, gwybodaeth, cyfleusterau cyhoeddus, parcio ac ati).
  • Datblygu Cynnyrch (darparu map ffordd ar gyfer datblygu asedau allweddol Merthyr).

 

Enghraifft o brosiect

Mae'r camau gweithredu a nodwyd yn cynnwys cynllun i fynd i'r afael ag unrhyw ganfyddiadau negyddol am Ferthyr Tudful fel cyrchfan i ymwelwyr. Gwneir hyn drwy ddatblygu'r cyfathrebu â'r wasg leol a rhanbarthol, datblygu llysgenhadon twristiaeth cymunedol a datblygu llysgenadaethau twristiaeth cymunedol yn 'ganolfannau' a fydd yn cydlynu â phartneriaid ar draws Cymoedd de Cymru i helpu i ddatblygu cyfleusterau ym Merthyr Tudful.