Pen-Y-Bont ar Ogwr

Mae'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau hwn yn pennu'r fframwaith ar gyfer rheoli'r weledigaeth dwristiaeth hyd at 2017. Caiff ei gynorthwyo gan y Cynllun Gweithredu Cyrchfannau sy'n manylu ar weithgareddau penodol.

Nodau a blaenoriaethau

Datblygu economi ymwelwyr ffyniannus ym Mhen-y-bont sy'n dathlu cryfderau unigryw'r lle, yn cefnogi swyddi, yn cynhyrchu cyfleoedd busnes ac yn gwella'r amrywiaeth o amwynderau sydd ar gael i ymwelwyr a phobl leol.

Bydd y Cynllun Rheoli Cyrchfannau'n canolbwyntio ar y blaenoriaethau canlynol:

  • Cynorthwyo datblygiad y cynnyrch twristiaeth - Cynorthwyo gwell llety a chynorthwyo gwell atyniadau
  • Cynorthwyo datblygiad seilwaith twristiaeth - Gwella'r adnodd arfordirol, buddsoddi yn yr aneddiadau, gwella'r adnodd cefn gwlad, gwella'r seilwaith trafnidiaeth a'r seilwaith cysylltiedig ar gyfer twristiaeth a datblygu adnoddau dynol twristiaeth
  • Codi proffil a denu rhagor o ymwelwyr i Gyngor Bwrdeistref Pen-y-bont -Hyrwyddo Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont a datblygu portffolio amrywiol o ddigwyddiadau

 

Enghraifft o Brosiect

Mesur maint a gwerth twristiaeth

STEAM yw'r model effaith economaidd cyfredol a ddefnyddir yn lleol. Er mwyn cefnogi hyn bydd Pen-y-bont yn datblygu dangosyddion lleol a fydd yn rhoi tystiolaeth bellach am faint a thwf busnes yn yr ardal, gan gynnwys:

  • Ffigurau deiliadaeth llety fesul sector a mis
  • Niferoedd misol ymwelwyr ag atyniadau a gweithgareddau
  • Defnyddwyr Llwybr yr Arfordir a'r Llwybr Celtaidd
  • Arolygon meysydd parcio traethau a rhai cysylltiedig, a ffigurau'r rhai sy'n defnyddio harbwr