Rhondda Cynon Taf

Cyrchfan i ymwelwyr diwrnod yw Rhondda Cynon Taf yn bennaf. Mae hyn, ynghyd â'r ffaith pan fydd ymwelwyr yn aros, fod y mwyafrif ohonynt yn aros gyda ffrindiau neu berthnasau, yn awgrymu bod gan y cyngor a'i bartneriaid gryn her o ran annog ymweliadau hwy ac apelio at yr ymwelwyr hynny sydd heb ffrindiau a pherthnasau sy'n byw yn y fwrdeistref sirol.

Gweledigaeth a Nodau

Yr her barhaus yw creu amgylchedd twristiaeth i gyflawni'r weledigaeth a bennwyd ar gyfer 2020. Y weledigaeth yw:- Bydd Rhondda Cynon Taf yn gyrchfan ymwelwyr llwyddiannus o fewn rhanbarth cymoedd Cymru erbyn 2020.

Er mwyn cyflawni'r weledigaeth a rhoi gwasanaeth effeithiol o fewn y diwydiant twristiaeth, mae gan Strategaeth, Cysylltiadau Cyhoeddus a Thwristiaeth dri nod cyffredinol:

  1. Datblygu gweithio mewn partneriaeth effeithiol o fewn y diwydiant twristiaeth.
  2. Datblygu Rhondda Cynon Taf fel cydweithrediad o brofiadau o ansawdd i ymwelwyr.
  3. Codi proffil a hygrededd Rhondda Cynon Taf ar fap twristiaeth y DU.

 

Enghraifft o brosiect

Mae Rhondda Cynon Taf yn cynnwys cynllun i ddatblygu a chyflwyno'n gyffredinol  y rhaglen hyfforddi Llysgenhadon a sefydlu menter 'cysylltu ag ymwelwyr'.