Sir Benfro

Bydd y Cynllun Cyrchfannau yn yr ardal hon yn canolbwyntio ar faterion y gellir mynd i'r afael â nhw'n lleol. Fe'i bwriedir yn ganllaw datblygu i bob corff, busnes a gweithiwr mewn rolau sy'n gysylltiedig â thwristiaeth yn sir Benfro.

Mae Cynllun Cyrchfannau Sir Benfro yn cynnwys 5 amcan gyda blaenoriaethau gweithredu o dan bob un:

  1. Cydweithio'n effeithiol.
  2. Ailffocysu marchnata.
  3. Creu profiad o ansawdd drwy'r flwyddyn.
  4. Datblygu a chynnal amgylchedd seilwaith ac adnoddau diwylliannol.
  5. Gwella arferion, proffidioldeb a pherfformiad busnesau.

 

Enghraifft o brosiect

Er mwyn cydweithio'n effeithiol, mae sir Benfro wedi nodi bod rhaid ymagweddu'n gydlynus tuag at gyfathrebu â busnesau twristiaeth.

Fel rhan o'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau, bydd gan Gymdeithas Twristiaeth Sir Benfro gyfrifoldeb dros gyfathrebu â busnesau twristiaeth gyda chymorth partneriaid, fel bod llai o ddyblygu.
Bydd y rhaglen ymgysylltu'n cynnwys trefnu digwyddiadau cyrchfannau a chydlynu gwybodaeth gysylltu yn enwedig am fusnesau sydd newydd ddechrau.