Sir Dinbych

Cynhyrchwyd Cynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Ddinbych gan Bartneriaeth Cyrchfannau Sir Ddinbych gyda chymorth gan Gyngor Sir Ddinbych, Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru, busnesau'r sector preifat a'r sector cyhoeddus ehangach.

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Ddinbych yn ddogfen fyw gyda chynllun gweithredu a fydd yn cael ei gyflwyno drwy gydweithio mewn partneriaeth ar draws pob sector sy'n ymwneud yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol mewn Twristiaeth.

 

Cyswllt Llywodraeth Leol - Peter McDermott, peter.mcdermott@denbighshire.gov.uk