Hyrwyddo Iaith a Diwylliant Cymru

Un o gryfderau twristiaeth yng Nghymru yw ei hunaniaeth unigryw. Mae'r iaith Gymraeg yn elfen bwysig o hyn. 

Mae twristiaeth yn rhan annatod o'r economi ac mae'n bwysig i gymunedau. Pan fyddwch yn mynd dramor, rhan bwysig o'r profiad yw clywed yr iaith frodorol yn cael ei siarad. Byddai'n teimlo'r un fath yng Nghymru. Mae llawer o ardaloedd Cymraeg eu hiaith yn ddibynnol iawn ar dwristiaeth am incwm a chyflogaeth. Gallai hyrwyddo'r iaith a defnyddio ymadroddion syml gyda'ch gwesteion helpu i gynnal y diwylliant lleol ac mae'n cyfoethogi profiad yr ymwelydd. 

Mae llawer o sefydliadau ac unigolion sy'n gallu eich helpu chi a'ch busnes i wneud defnydd o'r iaith a'r diwylliant Cymraeg. Mae'r sefydliadau hyn yn cynnwys:

 

Mae'n fwy pwysig nag erioed bod gan Gymru fantais dros ei chystadleuwyr yn y cyfnod heriol hwn. Rydym wedi bod â chynlluniau graddio ac achredu ar waith ers amser hir i edrych ar ansawdd ein cynnyrch ffisegol, ond mae gan ein cystadleuwyr y rhain hefyd.  Mae'n hanfodol fod Cymru yn gallu cynnig rhywbeth unigryw a dilys, a gwir naws am le. Mae datblygu Naws am Le yn cynnwys sut y gellir defnyddio'r canlynol i greu eich Naws am Le unigol chi:

  • hanes lleol 
  • bwyd
  • tirwedd
  • cerddoriaeth
  • deunyddiau adeiladu 
  • crefftau Cymreig
  • yr Iaith Gymraeg 
 

Ewch â'r cyrchwr dros adran Naws am Le y wefan hon i gael gwybodaeth fanylach am Naws am Le. Yn y cyfamser, i gael cyflwyniad i ddatblygu 'Naws am Lle', lawrlwythwch ein taflen ffeithiau isod.