Pecyn cymorth cynaliadwyedd

A ydych yn fusnes twristiaeth bach neu ganolig sydd wedi'i leoli yng Nghymru? 

Os felly, mae'r Pecyn Cymorth Twristiaeth Gynaliadwy hwn wedi'i lunio er mwyn eich helpu i wella cynaliadwyedd eich busnes. Bydd y pecyn cymorth yn eich helpu chi i ddod yn fusnes carbon isel, gan leihau eich gorbenion a gwella eich cynnyrch ar hyd y daith.

Mae'r pecyn cymorth wedi'i rannu'n naw pennod:

  • Mae pob un yn trafod agwedd wahanol ar redeg busnes twristiaeth gynaliadwy
  • Mae gan bob pennod ganllaw syml, cyflym ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ffurf pdfs y gellir eu lawrlwytho

 

Gallwch ddewis sut yr hoffech ddefnyddio'r pecyn cymorth: 

  • A ydych yn newydd i arferion busnes cynaliadwy?  Nid oes rhaid i chi ei gwblhau i gyd ar yr un pryd, cymerwch eich amser a'i ddefnyddio fel adnodd i'ch cefnogi ar eich taith carbon isel.
  • A ydych chi eisoes yn deall rhywfaint am gynaliadwyedd? Ewch yn syth i'r bennod sydd o ddiddordeb i chi.