Pwy yw pwy

Er mwyn i’r gyrchfan lwyddo a gweithio’n dda, mae’n rhaid cael ymrwymiad holl randdeiliaid yr ardal.  Drwy gynnwys amrywiaeth o randdeiliaid, bydd gennych amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth.  Unwaith mae’r rhanddeiliaid wedi ymrwymo, mae’n hanfodol eu bod i gyd yn gweithio ar ffurf partneriaeth.  Bydd hyn yn helpu i sicrhau nad oes bylchau na diffyg yn y ddarpariaeth.