Y Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol

Yn dilyn yr  ymgynghoriad am ddyfodol y partneriaethau twristiaeth rhanbarthol mae tîm rhanbarthol newydd wedi cael ei sefydlu o fewn Croeso Cymru.

O dan y ffordd newydd hon o weithio, mae yna dair lefel o ymgysylltu rhwng busnesau twristiaeth a Croeso Cymru:

  • lleol
  • rhanbarthol
  • cenedlaethol

 

Ar lefel ranbarthol:

Yn 2014, sefydlwyd Fforwm Ranbarthol i roi’r strategaeth twristiaeth ym mhob rhanbarth ar waith.  Mae yna fforwm ym mhob ardal – y gogledd, y canolbarth, y de-ddwyrain a’r de-orllewin. Mae’r fforwm yn cwrdd pob chwarter i drafod ac adolygu datblygiadau ym maes twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid pwysig y rhanbarth ynghyd.

Mae pob fforwm yn cynnwys aelod o Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru a’i rôl hwy yw bwydo gwybodaeth ar lefel genedlaethol a chynrychioli’r rhanbarth yng nghyfarfodydd y Bwrdd.

 

Bydd y Fforwm yn:

  • nodi pa fusnesau unigol neu gyrchfannau a allai gydweithio’n agosach yn y rhanbarth
  • nodi cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth yn y rhanbarth
  • cyfleu safbwynt rhanbarthol yng nghyfarfodydd y Bwrdd Cynghori ar Dwristiaeth a sefydlwyd gan y Gweinidog
  • dull i fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau