Fforwm Rhanbarthol Twristiaeth Y Canolbarth

Cafodd Fforwm Rhanbarthol Twristiaeth Y Canolbarth ei sefydlu yn 2014 i roi ar waith y strategaeth twristiaeth yn y Rhanbarth. Mae'r fforwm yn cyfarfod bob tri mis i drafod a chadw golwg ar ddatblygiadau twristiaeth ac i ddod a phrif rhanddeiliad yn y Rhanbarth ynghyd.   

Mae aelod o'r Bwrdd Cynghori Twristiaeth hefyd yn mynychu'r fforwm a'i rol yw bwydo gwybodaeth ar lefel genedlaethol a chynyrchioli'r Rhanbarth yng nghyfarfodydd y Bwrdd.