Fforwm Rhanbarthol Twristiaeth Y Gogledd

Cafodd Fforwm Rhanbarthol Twristiaeth Y Gogledd ei sefydlu yn 2014   i roi ar waith y strategaeth twristiaeth yn y Rhanbarth. Mae'r fforwm yn cyfarfod bob tri mis i drafod a chadw golwg ar ddatblygiadau twristiaeth ac  i  ddod  a phrif rhanddeiliad yn y Rhanbarth ynghyd.   

Mae aelod o'r  Bwrdd  Cynghori Twristiaeth hefyd yn mynychu'r fforwm a'i rol yw  bwydo gwybodaeth ar lefel genedlaethol a chynyrchioli'r Rhanbarth yng nghyfarfodydd y Bwrdd.