Ynys Mon

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau Ynys Môn yn gosod y ffiniau ar gyfer datblygu twristiaeth o fewn Ynys Môn. Gweledigaeth y cynllun yw y bydd Ynys Môn yn dod:

Yn gyrchfan sy’n enwog yn rhyngwladol am ei arfordir hardd, ei etifeddiaeth a'i ddiwylliant neilltuol; hawdd ei gyrraedd ond yn gwobrwyo drwy fod yn wahanol. Yn gyrchfan gwyliau teulu ac yn arweinydd yn y farchnad ar gyfer twristiaeth gweithgareddau awyr agored o bob math. Digon yn digwydd ar bob adeg o'r flwyddyn, beth bynnag yw'r tywydd, gyda diwylliant bywiog, byw. Yn lle sy'n ymddangos yn y cyfryngau oherwydd ansawdd ei fwyd, ei letygarwch a'i fannau diddorol i aros. Ynys sy'n gofalu am ei gyfoeth naturiol ac sy'n croesawu ymwelwyr.

Nodwyd pedwar amcan strategol ar gyfer y Cynllun Rheoli Cyrchfannau:

  1. Hyrwyddo delwedd a chryfderau arbennig Ynys Môn
  2. Buddsoddi mewn rhagoriaeth cynnyrch
  3. Darparu profiad neilltuol
  4. Cydweithio mewn partneriaeth

 

Enghraifft o brosiect

Un pwynt gweithredu yn y cynllun yw gwella a rheoli adnodd arfordirol Ynys Môn, gan gynnwys gwella'r mynediad i'r arfordir, y rheoli arfordirol a Llwybr yr Arfordir yn ogystal â gwarchod yr amgylchedd gwledig a cheisio cael Siarter Ewropeaidd am AHNE.

 

Cyswllt Llywodraeth Leol - Iwan Hughes, iwanhuws@anglesey.gov.uk