Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sut y gallwn helpu

Gall sefydlu neu dyfu busnes allforio fod yn gryn her i unrhyw fusnes. Nid oes raid i chi wynebu’r her hon ar eich pen eich hun oherwydd mae gan Lywodraeth Cymru wahanol fathau o gymorth i’ch helpu chi yn ystod pob cam o’r daith.

Cymorth i allforio

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth gynhwysfawr o ddulliau i’ch helpu chi i allforio. Gallwn eich helpu chi yn ystod y camau cychwynnol i g...

Astudiaethau achos

cGwyddom fod allforio o fudd i fusnesau, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn y mae rhai allforwyr llwyddiannus yn ei ddweud a ...

Cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am agweddau gwahanol ar allforio drwy drefnu i gael cylchlythyr Export Wales. . Welsh Newsletters: Rhifyn 1 R...

Cymorth gan gyrff eraill

Yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, gall nifer o gyrff eraill eich cynorthwyo os oes gennych broblemau neu ymholiadau’n ymwne...

Adeiladwyd ar Allforion

Sut helpodd allforion o Gymru i adeiladu dinas y diffeithdir Wrth edrych ar dyrau uchel, canolfannau siopa helaeth a gwestai traeth moethus enwo...

Built by Export

How Welsh exports helped build the desert city When you look at the famous skyscrapers, vast malls and luxury beach resorts of Dubai as depicted...
Conversion pixel