Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

Ardaloedd Menter

Yma, gallwch bori drwy’r wyth Ardal Fenter yng Nghymru i weld pa rai a allai fod yn addas ar eich cyfer chi.

Cliciwch ar bob un i gael rhagor o wybodaeth am sgiliau lleol, galluoedd ymchwil a datblygu ac academaidd, cryfderau sector, cysylltiadau, busnesau preswyl, eiddo a mwy.

1

Ynys Mon

Anglesey Enterprise Zone listing
Canolfan ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel lle mae cwmnïau ynni adnewyddadwy mawr y byd yn creu cyfleoedd i fusnesau drwy brosiectau ynni carbon isel mawr, cyfredol a rhai sydd yn yr arfaeth.
Ymweld ag ardal
2

Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

Cardiff Airport and St Athan zone listing
Un o leoliadau awyrofod blaenllaw’r DU sy’n cynnig tri safle unigryw, lle mae gan awyrofod ac amddiffyn dreftadaeth hanner can mlynedd a maes awyr rhynglwadol ar y safle, i gyd o fewn tafliad carreg i’r brifddinas.
Ymweld ag ardal
3

Canol Caerdydd

Central Cardiff zone listing
Rhanbarth busnes 56.7 hectar (140 erw) yng nghanol y brifddinas agosaf i Lundain gyda llai na 50% o’i chostau rhentu swyddfeydd Gradd A.
Ymweld ag ardal
4

Glannau Dyfrdwy

Deeside zone listing
Ardal 2,000 hectar (4942 erw) y mae ei threftadaeth yn golygu bod ganddi’r crynhoad uchaf o swyddi gweithgynhyrchu yn y DU ac y mae ei harloesedd yn golygu ei bod yn hafan i weithgynhyrchu uwch, medrus iawn.
Ymweld ag ardal
5

Glyn Ebwy

Ebbw Vale zone listing
Treftadaeth weithgynhyrchu ryngwladol a chynhenid gyfoethog a gweithlu medrus a pharod, gydag arbenigedd academaidd ar garreg y6 drws a mynediad hawdd i farchnadoedd allweddol a chadwyni cyflenwi yng Nghymru a Chanolbarth Lloegr.
Ymweld ag ardal
6

Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Haven Waterway zone listing
Rhan o unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU ac Ardal sydd â threftadaeth ynni gadarn, ac sy’n gartref i ystod amrywiol o sectorau, coleg Addysg Bellach ar y safle a phorthladd prysuraf ond dau y DU.
Ymweld ag ardal
7

Glannau Port Talbot

port talbot slide 2
Hanes hir o weithgynhyrchu a lleoliad llawn cysylltiadau da, sy’n golygu mai dyma un o'r cyrchfannau busnes mwyaf hygyrch ac unigryw yng Nghymru gyfan.
Ymweld ag ardal
8

Eryri

Snowdonia zone listing
Dau safle cwbl unigryw yng nghanol y Parc Cenedlaethol, sydd ag asedau naturiol a threftadaeth ddiwydiannol a milwrol sy’n cyfuno i gynnig amgylchedd delfrydol a diogel ar gyfer ynni carbon isel, TGCh neu fusnesau sy’n gysylltiedig ag awyrofod.
Ymweld ag ardal