Amdano Parth Canol Caerdydd

glass building

Canol Caerdydd yw Ardal Fenter ddiweddaraf Cymru, ac mae’r dynodiad hwn yn brawf o’n huchelgais i gadarnhau lle Caerdydd fel prif leoliad busnes y DU ar ôl Llundain.

Mae’n uchelgais fawr, ac rydym yn deall ein rôl o ran gwireddu hynny, trwy gydlynu a buddsoddi mewn datblygiadau eiddo a seilwaith: cafodd dros 52,000 m² (560,000 troedfedd²) o swyddfeydd newydd eu codi a’u hailddatblygu yn ystod tair blynedd gynta’r Ardal Fenter yn unig.

Mae Caerdydd wedi elwa ar feddwl yn uchelgeisiol.  Mae’n ddinas flaengar sydd wedi gweld newid byd a thwf economaidd aruthrol dros y 10 mlynedd diwethaf:

  • Mae ganddi un o’r economïau sy’n tyfu gyflymaf  yn y DU
  • y twf uchaf o ran cyflogaeth yn y sector preifat dros y 10 mlynedd diwethaf o blith holl ddinasoedd craidd y DU
  • ar restr fDi Intelligence yn 2011 fel y 5ed ddinas orau yn Ewrop o safbwynt adnoddau dynol, o flaen Bilbao (6ed), Bryste (7fed) a Belffast (10fed)
  • cartref canolfannau o safon byd – gyda Stadiwm Principality a Chanolfan y Mileniwm – a Chanolfan Siopa Dewi Sant yn cadarnhau lle Caerdydd fel hoff gyrchfan ddinesig i ymwelwyr
tall building

Mae datblygiadau mawr naill ai ar waith neu ar droed mewn pum safle allweddol yn yr Ardal Fenter, a fydd yn gweddnewid canol y ddinas ymhellach.

Ewch i’r adran ardaloedd a safleoedd yn Ardal Fenter Canol Caerdydd i ddysgu mwy am y safleoedd datblygu sydd eisoes wedi cael caniatâd, y prosiectau adeiladu sydd ar waith a rhai o gynlluniau’r dyfodol.