Eiddo yn Canol Caerdydd

Property in Central Cardiff Banner
building

Er mai Caerdydd yw’r brifddinas agosaf at Lundain, gyda chostau rhentu swyddfa Gradd A hynod gystadleuol.

Caerdydd yw prifddinas gyfagos agosaf Llundain gyda chostau rhentu swyddfa Gradd A hynod gystadleuol.

Ond dyw costau eiddo is ddim yn golygu’ch bod chi’n gorfod cyfaddawdu ar ofod: rydym yn hybu ac yn hwyluso’r gwaith o ddatblygu swyddfeydd Gradd A gyda seilwaith ategol ar hyd a lled yr Ardal Fenter.

Ni fydd cyflenwadau ynni’n broblem i chi chwaith wrth i Gaerdydd barhau i dyfu: mae’n rhwydwaith ynni gwydn a chefnogaeth gadarn yn golygu bod ein cyfleustodau’n barod ar gyfer busnesau sy’n defnyddio llawer iawn o ynni.

A dweud y gwir, cafodd dros 52,000m² (560,000tr²) o swyddfeydd eu hadnewyddu neu eu codi o'r newydd yn ystod tair blynedd gynta’r Ardal Fenter yn unig, gyda mwy i ddod mewn pum safle allweddol.

Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r datblygiad hwn yn uniongyrchol – ar hyn o bryd, rydym yn berchen ar safle datblygu i’r de o Sgwâr Callaghan yn ogystal ag adeilad o swyddfeydd Gradd A yn y Capital Quarter, er enghraifft.

Golyga hyn fod mwy o swyddfeydd a gwelliannau mawr i’r seilwaith yn datblygu’n gyflym, gan gynnwys swyddfeydd Gradd A, eiddo preswyl a gofod manwerthu yn ogystal â chyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus newydd sbon.

Ewch i’r adran ardaloedd a safleoedd yn Ardal Fenter Canol Caerdydd i gael gwybod mwy am y safleoedd datblygu sydd wedi cael caniatâd cynllunio, prosiectau adeiladu sydd ar droed a rhai cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi cyflymu’r prosesau cynllunio yma hefyd. Fel Llywodraeth ddatganoledig, rydym wedi cyflwyno newidiadau deddfwriaethol ac mae Bwrdd Ardal Fenter Canol Caerdydd a arweinir ngan y sector preifat yn gweithio gyda chefnogaeth gadarn Cyngor Caerdydd.