Rhesymau i ymgartrefu yn Canol Caerdydd

Reasons to Locate in Central Cardiff Banner
building

Mae Caerdydd yn cynnig eiddo o safon uchel, cysylltiadau go iawn a rhithwir, sgiliau a ffordd fyw y byddech yn eu disgwyl gan leoliad busnes penigamp, ond gyda chostau gweithredu cystadleuol dros ben – yn enwedig ar gyfer sectorau allweddol yr Ardal Fenter hon, sef Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, TGCh a’r Diwydiannau Creadigol.

Dyma rai o’r elfennau sy’n golygu pam bod arbenigwyr yn rhagweld mai’n prifddinas ni fydd y ddinas fydd yn tyfu gyflymaf yn y DU dros yr ugain mlynedd nesaf¹.

Ac  mae digon o le i chi ymuno â ni gan fod Ardal Fenter Canol Caerdydd yn datblygu’n gyflym.

¹ Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol; Llywodraeth Cymru