Seilwaith parod i fusnes Canol Caerdydd

Business ready infrastructure in Central Cardiff Banner
buiding

Neidiwch ar drên yn Paddington, ac mewn dim ond dwyawr - 100 munud yn 2019 ar ôl trydaneiddio’r rheilffordd – byddwch chi yng Ngorsaf Caerdydd Canolog sydd o fewn yr Ardal Fenter hynod ganolog hon.

Bydd ein cysylltiadau lleol yn eich helpu i gadw’n agos at eich cysylltiadau byd-eang, gyda’r M4 ar gyrion gogleddol y ddinas ac yn sicrhau mynediad hwylus ar draffordd i Fryste, Llundain a chanolbarth Lloegr. Mae maes awyr Caerdydd hanner awr i ffwrdd, maes awyr Bryste awr i ffwrdd, a Heathrow 90 munud i ffwrdd, tra bod meysydd awyr eraill Llundain a rhai Birmingham a Manceinion o fewn cyrraedd hawdd.

Mae bwriad i greu cyfnewidfa drafnidiaeth newydd yn y Sgwâr Ganolog a fydd yn cynnwys gwasanaeth metro newydd rhwng canol y ddinas a’r bae.

Band eang, diogelwch data a TGCh

building

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter a Thwf Lleol dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: