Yr ardaloedd a safleoedd yn Canol Caerdydd

Canol Caerdydd

Ardal fusnes newydd  56.7-hectar (140-erw) o’r safon uchaf yn y prif ddinas agosachi Llundain efo costiau adeiladau 50% yn llai.

icon
Sgwâr Callaghan

I’r de o’r Sgwâr sydd eisoes yn gartref i fusnesau corfforaethol o fri, mae safle datblygu o eiddo Llywodraeth Cymru â photensial ar gyfer hyd at 46,470m² (500,000tr²) o swyddfeydd Gradd A (gyda defnyddiau ategol). 

Cwr y Dinas

Cynllun ailddatblygu ar raddfa fawr o dros 74,350m² (800,000tr²) o eiddo masnachol, preswyl a defnydd cymysg gyda swyddfeydd Gradd A ar gael. Mae cryn dipyn o’r cynllun hwn naill ai wedi’i gwblhau neu’n cael ei adeiladu, gyda chamau datblygu pellach i ddod.

Gorsaf Caerdydd Canolog

Mae Network Rail wrthi’n cwblhau gwaith uwchraddio ei orsaf brif lein sy’n cynnwys gosod leiniau ychwanegol a chynteddfa ddeheuol newydd. Mae wedi cyflwyno cynigion cychwynnol hefyd ar gyfer ailddatblygu ar raddfa fawr gyda’r potensial i gynnwys tua 31,560m² (340,000tr²) o ofod newydd ar gyfer swyddfeydd a manwerthu. 

Sgwâr Canolog

Safle datblygu mawr i’r gogledd o Orsaf Caerdydd Canolog ar gyfer tua 92,950m² (1 miliwn tr²) ofod swyddfeydd, manwerthu a phreswyl newydd.  Mae’r cynllun datblygu gam wrth gam yn cynnwys pencadlys newydd BBC Cymru, swyddfeydd Gradd A, defnyddiau cymysg eraill a’r gyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus newydd.

Stryd Ioan

Safle defnydd cymysg allweddol rhwng Capital Quarter a Sgwâr Callaghan, gyda chyfleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl, swyddfeydd a gwestai.