Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 2
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 3
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 4
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 5
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 6
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 7
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 8
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 9
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image 10
  Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Dyfrffordd y Ddau Gleddau

 • Rhai o'r lefelau uchaf o gymorth a chefnogaeth grant yn y DU

 • Amrywiaeth o ran sgiliau a sectorau
 • Safleoedd amrywiol ac adeiladau pwrpasol
 • Mynediad i farchnadoedd ar y môr, ar ffyrdd ac yn yr awyr
 • Cysylltiadau uniongyrchol â’r Grid Cenedlaethol a’r seilwaith nwy ac olew
 • 8,500 o fyfyrwyr a chymorth priodol o ran sgiliau yn yr Ardal
 • Lle gwych i fyw ynddo

Cefndir Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

Haven Waterway Location

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Mae gan Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Seilwaith

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
_34B5323.png

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

haven_waterway_3d_flythrough300x200.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau gydag animeiddio 3D
Case Studies Promo Block.png

Astudiaethau Achos o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

swansea_bay_city_region_slide_v2_0.jpg

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


Newyddion


Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni