Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 1

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 2

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 3

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 4

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 5

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 6

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 7

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 8

Treftadaeth ynni hirsefydlog ac amrywiaeth ac arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau yng nghanol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU

Haven Waterway Slide 9

Dyfrffordd y Ddau Gleddau

  • Rhai o'r lefelau uchaf o gymorth a chefnogaeth grant yn y DU

  • Amrywiaeth o ran sgiliau a sectorau
  • Safleoedd amrywiol ac adeiladau pwrpasol
  • Mynediad i farchnadoedd ar y môr, ar ffyrdd ac yn yr awyr
  • Cysylltiadau uniongyrchol â’r Grid Cenedlaethol a’r seilwaith nwy ac olew
  • 8,500 o fyfyrwyr a chymorth priodol o ran sgiliau yn yr Ardal
  • Lle gwych i fyw ynddo

Cefndir Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

map of wales
Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Seilwaith

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Taith awyr 3D

Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau gydag animeiddio 3D

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


 

Newyddion

Gweinidog yr Economi yn cynnig £3 miliwn y flwyddyn i Sir Benfro i ddileu tollau
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig £3 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol i Gyngor Sir Benfro i dalu am…
£10.3m o gyllid yr UE yn rhoi hwb i sector technoleg y môr yng Nghymru
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn cyhoeddi gwerth £10.3m o gyllid yr UE i'r…
Dros 12,000 o swyddi'n cael eu cefnogi mewn Ardaloedd Menter ledled Cymru
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ffigurau sy'n dangos bod rhaglen Ardaloedd…
Buddsoddiad gwerth £127m yn safle Valero yn Sir Benfro gyda chymorth Llywodraeth Cymru
Mae prosiect gwerth £127 miliwn ar safle Valero yn Sir Benfro wedi cael y golau gwyrdd, yn sgil…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni