Eiddo yn Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Property in Haven Waterway Banner
terraced street

Mae gan yr Ardal amrywiaeth eang o adeiladu, gan adlewyrchu amrywiaeth y sectorau sy’n ffynnu yma. O unedau dechrau diwydiannol a swyddfeydd, i dir ffermio, i fynediad i un o borthladdoedd naturiol dyfnaf y byd yn Aberdaugleddau - mae popeth sydd ei angen arnoch yma.

Mae gan ein parciau busnes ganiatâd cynllunio amlinellol yn ogystal â thir datblygu a, gyda phrosesau cynllunio symlach ar waith eisoes, gallwn weithredu’n gyflym i chi i adnewyddu adeilad neu adeiladu o’r newydd.

Yn Aberdaugleddau, sef porthladd prysuraf y DU ond dau, Awdurdod y Porthladd yw’r landlord hefyd, gyda swyddfeydd a gweithdai ar gael i’w rhentu a safleoedd rhagorol ar lan y dŵr gyda llithrfeydd, dociau sych a chyfleusterau eraill sy’n addas ar gyfer adeiladu dyfeisiau morol.

Ewch i ardaloedd a safleoedd yr Ardal am ragor o wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael yma.