Eiddo yn Eryri

Property Snowdonia Banner

Mae ein tîm yn gweithio gyda Pharc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Gwynedd, perchnogion safleoedd/tirfeddianwyr a datblygwyr i sicrhau ymateb cyflym a rhagorol i ofynion eiddo busnesau sy’n symud i ardaloedd a safleoedd yr Ardal.

Rydym wedi cyflymu prosesau cynllunio yma hefyd. Fel Llywodraeth ddatganoledig, rydym wedi gwneud newidiadau deddfwriaethol, ac mae Bwrdd Ardal Fenter Eryri sy’n cael ei arwain gan y sector preifat yn gweithio gyda chefnogaeth gadarn Cyngor Gwynedd a phartneriaid ehangach.

Mae’r seilwaith yn Nhrawsfynydd, sef safle 50 hectar (123 erw) sy’n eiddo i gwmni unigol, yn golygu ei fod yn ddelfrydol ar gyfer datblygu’r Adweithydd Modiwlaidd Bach cyntaf o’i fath, gyda’i grid ynni lleol a’i gyfleuster oeri naturiol ei hun.

Yn Llanbedr, mae uwchgynllun cynhwysfawr ar waith i lywio darpariaeth fesul cam, gyda chyfnod cyntaf y seilwaith wedi’i gwblhau, sy’n cynnwys gwaith adnewyddu’r ganolfan Rheoli Trafidniaeth Awyr, fferm danwydd a gosod band eang cyflym iawn.

Mae cyfleusterau awyrendy ar gael ar safleoedd ymroddedig Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Archwilio a rheolaidd Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell ac mae nifer o unedau llai ar gael ar y safle i wasanaethu cwmnïau lleol cynhenid.