Rheysmau i ymgartrefu yn Ardal Menter Eryri

Reasons to locate in Snowdonia Banner
coastal view

Mae dau safle Ardal Fenter Eryri yn cynnig y cyfuniad perffaith o asedau ar gyfer busnesau sy’n gweithio yn y sector ynni carbon isel, TGCh a diwydiannau awyrofod.

Asedau naturiol, treftadaeth ddiwydiannol a milwrol, gweithlu medrus parod ac arbenigedd lleol a’r lefelau uchaf o gyllid grant yn y DU - a mwy....