Seilwaith parod i fusnes Eryri

Business ready infrastructure in Snowdonia Banner

Seilwaith

hanger

Mae safle Trawsfynydd yn cynnwys seilwaith grid lleol sydd - gydag is-orsafoedd cyfagos eraill - yn darparu cyflenwad pŵer cyson o gyfleusterau gwynt a hydro-electrig lleol, yn ogystal â phŵer o’r Grid Cenedlaethol.

Mae’r llyn 485.6ha (1199 erw) ar y safle yn cyflenwi’r orsaf hydro-electrig gyfagos ym Maentwrog sy’n cynhyrchu 30MW o bŵer, ac mae Eryri yn gartref i un o orsafoedd pŵer storio â phwmp tanddaearol mwyaf Ewrop – y Mynydd Trydan.

Yn Llanbedr, mae uwchgynllun cynhwysfawr ar waith i lywio darpariaeth fesul cam, gyda chyfnod cyntaf y seilwaith wedi’i gwblhau, sy’n cynnwys gwaith adnewyddu’r ganolfan Rheoli Trafnidiaeth Awyr, fferm danwydd a gosod band eang cyflym iawn.

business park

Bydd ein cysylltiadau rhagorol yn eich helpu i gyrraedd falsecwsmeriaid a chyflenwyr ledled y DU a thu

hwnt. Mae cefnffordd yr A470 yn cysylltu’r de a’r gogledd ac yn agos i’r Ardal ac mae Maes Awyr Ynys Môn yn eich galluogi i hedfan i Gaerdydd mewn 40 munud, tra gallwch gyrraedd Maes Awyr Lerpwl o fewn dwyawr.

Mae mynediad rheilffordd da drwy Brif Linell Arfordir y Cambrian yn cysylltu â chytrefi a marchnadoedd mawr Canolbarth Lloegr, gyda chysylltiadau priffyrdd da i’r dwyrain i Birmingham.

Mae gan yr Ardal ei helipad ei hun, yn ogystal â’i therfynell rheilffordd, sy’n cysylltu’n uniongyrchol a rhwydwaith rheilffyrdd y Gogledd, ac ag Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, canolfan ar gyfer gweithgynhyrchu uwch. Dim ond 88.5 cilomedr (55 milltir) i ffwrdd yw porthladd rhyngwladol strategol Caergybi a thaith 90 munud wedyn yw hi i Iwerddon ar gyfer nwyddau a theithwyr.

Band eang, diogelwch data a TGCh

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter a Thwf Lleol dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: