Yr ardaloedd a safleoedd yn Eryri

Canolfan Awyrofod Eryri

Wedi’i lleoli ar benrhyn arfordirol, mae gan y safle 227.8 hectar (562 erw) hwn awyrofod ar wahân sy’n unigryw yn y DU, tri llwybr glanio, ardaloedd Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Archwilio a Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell, a pharc busnes sy’n ymrwymedig i Dechnoleg Ymchwil a Datblygu a defnyddiau diwydiannol ysgafn. Mae’n un o chwe lleoliad o ddewis ar gyfer UK Spaceport.

Safle Trawsfynydd

Ynni naturiol, oeri naturiol a lleoliad diarffordd naturiol: mae ei leoliad, ei seilwaith grid, ei lyn ei hun a’r gweithlu â sgiliau technegol sydd ar gael yn golygu bod y lleoliad hwn yn ddelfrydol ar gyfer busnesau TGCh ac ynni carbon isel.