Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 2
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 3
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 4
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 5
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 6
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 7
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 8
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 9
  Glannau Dyfrdwy
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image 10
  Glannau Dyfrdwy

Glannau Dyfrdwy

Mae Ardal Fenter 2,000 hectar (4942 erw) Glannau Dyfrdwy yn y Gogledd-ddwyrain yn gartref i weithgynhyrchu cyfoes a medrus iawn ar draws sectorau amrywiol - o awyrofod a cherbydau modur i electroneg a deunydd fferyllol ac adeiladu, bwyd ac ynni cynaliadwy.

 • Ardaloedd mawr yn gymwys ar gyfer Lwfansau Cyfalaf Uwch ar gyfer cymorth buddsoddi cyfalaf
 • Dros ddwy filiwn o bobl yn byw o fewn pellter cymudo 30 munud
 • Treftadaeth weithgynhyrchu gadarn, sgiliau a thechnoleg gweithgynhyrchu blaengar
 • Ymchwil a datblygu sgiliau gweithgynhyrchu uwch gyda’r gorau yn y byd gan golegau a phrifysgolion lleol
 • Lleoliad ar lwybr TEN-22, 30-60 munud i sawl porthladd a maes awyr mawr ac ychydig funudau i ffwrdd o rwydwaith priffyrdd y DU
 • Amrywiaeth o lety fforddiadwy, o adeiladau newydd parod i safleoedd datblygu mawr
 • Sector allweddol: deunyddiau a gweithgynhyrchu datblygedig mewn sectorau amrywiol niferus

Cefndir Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy

Safleoedd a nodweddion yn yr Ardal

Deeside Location

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

Mae gan Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
_34B5029.png

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

deeside_3d_flythrough300x200.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy gydag animeiddio 3D
deeside-promo-case-study.jpg

Dewch i gwrdd â rhai o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy

deeside-promo-key-projects.jpg

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


Newyddion


Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni