Amdano Parth Glannau Dyfrdwy

Mae’r Gogledd yn lleoliad gweithgynhyrchu pwysig gyda chryfderau yn y sectorau awyrofod, cerbydau modur, adeiladu, bwyd, papur a phecynnu, electroneg ac ynni adnewyddadwy.

Gyda’i sgiliau gweithgynhyrchu uwch a’i hetifeddiaeth, mae Glannau Dyfrdwy eisoes yn gartref i nifer o gwmnïau gweithgynhyrchu rhyngwladol pwysig, ond mae digon o le a chyfleoedd i fusnesau newydd.

Byddwch yn gwybod pa ran o’r Ardal sy’n gweddu i chi cyn gynted ag y byddwch yn cael golwg arni. Rydym yn bwriadu agor Sefydliad Gweithgynhyrchu Uwch, a fydd yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygu, datblygu sgiliau a masnacheiddio technoleg. Mae safle 90 hectar yn barod i’w ddatblygu yma gyda chaniatâd cynllunio llawn; mae ardal arall yn canolbwyntio ar fusnesau ynni adnewyddadwy; ac mae gan ein parc awyrofod ei Ganolfan Ymchwil, Hyfforddi a Datblygu Deunyddiau Cyfansawdd Uwch ei hun.