Eiddo yn Glannau Dyfrdwy

Property in Deeside Banner
property deeside

Os ydych chi’n gobeithio symud yn syth i eiddo newydd parod neu’n chwilio am le i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol, mae gan Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy ddetholiad eang o adeiladau o ansawdd uchel a digon o ardaloedd mawr o dir sydd ar gael i’w ddatblygu.

Yn ogystal, mae’r Ardal yn un o’r lleoliadau prin yn y Gogledd/ Gogledd Orllewin Lloegr a all ddarparu ar gyfer uned ddiwydiannol 92,900m2 (1,000,000 troedfedd sgwâr).

Mae awdurdod lleol yr Ardal, Cyngor Sir y Fflint, yn gweithio’n agos gyda datblygwyr i sicrhau bod y broses gynllunio yn galluogi datblygu cyflym o ansawdd uchel.

Mae gan y Cyngor dîm cynllunio ymroddedig sy’n ymateb yn gyflym i gyfleoedd datblygu yn yr Ardal ac sy’n gyfrifol am wella cyflymder ac ansawdd datblygu.

Gallwn ddarparu gwasanaeth arbennig i chwilio am eiddo yn y fformat o’ch dewis ac yn unol â’ch manyleb unigol o gronfa ddata o’r holl eiddo masnachol a thir sydd ar gael.

Archwiliwch safleoedd a nodweddion Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.