Rhesymau i ymgartrefu Glannau Dyfrdwy

Reasons to Locate in Deeside Banner
clouds

Canolfan weithgynhyrchu yng nghwir ystyr y gair lle mae treftadaeth sgiliau yn cyfuno â thechnoleg, deunyddiau a thechnegau gweithgynhyrchu uwch arloesol mewn pob math o sectorau amrywiol. Yn ogystal â hyn, mae’r Ardal Fenter 2,000 hectar hon yn cynnig y lefelau uchaf o gymorth ariannol yn y DU, gweithlu parod a digon o le i ddatblygu.

Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.