Seilwaith parod i fusnes Glannau Dyfrdwy

Business ready infrastructure in Deeside Banner
business ready infrastructure deeside

Mae lleoliad strategol Glannau Dyfrdwy, gyda’i mynediad hawdd i Iwerddon, Canolbarth a Gogledd Orllewin Lloegr, wedi bod yn ystyriaeth bwysig i lawer o gwmnïau preswyl presennol yr Ardal.

Pe baech chi’n symud yma, byddech o fewn cyrraedd hawdd i gwsmeriaid a chyflenwyr ledled y DU a thu hwnt ar ffyrdd, rheilffyrdd, awyr a môr.

Mae Glannau Dyfrdwy ar lwybr TEN-22 (Rhwydwaith Traws Ewrop 22, sy’n cysylltu Dulyn gyda Gogledd Ewrop) - felly mae mewn lle da i gael mynediad i farchnadoedd Iwerddon a thir mawr Ewrop.

Mae gwasanaethau uniongyrchol i orsaf Euston yn Llundain yn cynnig gwasanaethau rheilffordd i deithwyr a nwyddau, tra bod cysylltiadau ffordd â’r M56/M6 a rhwydwaith priffyrdd ehangach y DU yn golygu ei bod yn hawdd cyrraedd marchnadoedd allweddol fel Lerpwl a Manceinion.

Gellir cyrraedd dociau a maes awyr Lerpwl a Maes Awyr Manceinion mewn 35 munud, mae Porthladd Mostyn 20 munud i ffwrdd, a Phorthladd Caergybi dim ond ychydig dros awr i ffwrdd. Mae maes awyr yn yr Ardal hefyd ym Mhenarlâg, sy’n hygyrch i awyrennau corfforaethol preifat.

O fewn yr Ardal, cefnogir beicio a cherdded i’r gwaith yn frwd - yn wir mae un rhan o’r llwybr di-draffig yn rhan o Lwybr Arfordir enwog Cymru. Mae bws wennol Glannau Dyfrdwy yn cludo staff i’r gwaith o fewn yr Ardal, gan ddarparu cysylltiad poblogaidd â chymunedau lleol a chyfnewidfeydd trafnidiaeth.

Mae cynlluniau ar y gweill i uwchraddio cyfleusterau rheilffordd ymhellach yn Shotton i ddarparu cyfnewidfa gwbl integredig rhwng gwasanaethau trenau, bws gwennol a chonfensiynol, i wella hygyrchedd Glannau Dyfrdwy i weithlu ehangach o bob cwr o’r Gogledd.

Band eang, diogelwch data a TGCh

business ready infrastructure deeside

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter a Thwf Lleol dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: