Gwybodaeth am Ardal Fenter Glannau Port Talbot

About Port Talbot Waterfront Banner

Gall Ardal Fenter Glannau Port Talbot gynnig y lefelau uchaf o gefnogaeth i fusnesau sy’n ymsefydlu yno, a hynny pa un a ydynt yn fewnfuddsoddwr, yn fusnes newydd neu’n fusnes sy’n bodoli eisoes.

Mae gan yr ardal gyfoeth o dreftadaeth ddiwydiannol ac mae’n lleoliad gweithgynhyrchu pwysig sydd â chryfderau yn y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae nifer o gwmnïau gweithgynhyrchu rhyngwladol mawr wedi’u lleoli ym Mhort Talbot, ac eto mae’n cynnig digonedd o le, cyfleoedd a chymorth ar gyfer busnesau newydd.

Byddai busnesau sy’n symud i’r ardal yn elwa ar gryfderau cynhenid y rhanbarth a’r potensial presennol ar gyfer twf, a momentwm Strategaeth Adfywio Economaidd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe sy’n gatalydd ar gyfer gwella rhagolygon cymunedau, busnesau a’r economi.