Seilwaith Parod i Fusnes yn Glannau Port Talbot

Business ready infrastructure in Port Talbot Banner

Cysylltiadau Trafnidiaeth

Mae cwmnïau yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot o fewn cyrraedd hawdd i gwsmeriaid a chyflenwyr ledled y DU a thu hwnt, drwy gysylltiadau ffordd, rheilffordd, awyr a môr, gan ei gwneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer busnesau.

Ceir cysylltiadau traffordd a rheilffordd cyflym â lleoliadau allweddol yn y DU ac Ewrop. Gellir teithio ar y trên i Lundain mewn ychydig dros dair awr, a hynny unwaith yr awr yn ystod y dydd. Yn ogystal â hyn, cwblhawyd Ffordd yr Harbwr yn ddiweddar ac mae’r gwaith o adeiladu gorsaf Parcffordd Port Talbot hefyd yn tynnu at ei derfyn yn sgil buddsoddiad gwerth £11 miliwn.

Gellir hedfan yn uniongyrchol i 50 o wahanol gyrchfannau o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, a cheir hefyd mwy na 400 o hediadau cysylltiol byd-eang. Mae Maes Awyr Bryste yn cynnig gwasanaethau rheolaidd uniongyrchol i amrywiaeth o gyrchfannau rhyngwladol, ac mae modd teithio mewn car i Faes Awyr Heathrow Llundain mewn ychydig dros ddwy awr.

Yn Nociau Port Talbot y mae’r cyfleusterau angori dyfnaf yn Aber Afon Hafren a gallant gymryd llongau â thunelledd llwyth o hyd at 180,000 dwt. Mae gan ardal y dociau mewnol angorfeydd cargo cyffredinol ar gyfer amrywiaeth o longau.

Band eang, diogelu data a TGCh

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter a Thwf Lleol dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: