Rhesymau i ymgartrefu yn Ardal Fenter Glyn Ebwy

Reasons to Locate in Ebbw Vale Banner

Mae gan Lyn Ebwy weithlu parod a medrus a phartneriaid academaidd profiadol sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant sy’n deillio o dreftadaeth ddiwydiannol gadarn a hanes hir o weithgynhyrchu lleol.

Mae’n lleoliad strategol gyda gofod rhagor ar gyfer twf ac mae’n elwa ar gostau cystadleuol a’r cymorth ariannol gorau sydd ar gael yn y DU. Mae yna gyfleoedd masnachol sylweddol hefyd – sydd ar fin cynyddu wrth i brosiect gwerth £325 miliwn Cylchffordd Cymru gael ei wireddu.

Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Glyn Ebwy gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Glyn Ebwy y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.