Seilwaith parod i fusnes Glyn Ebwy

Business ready infrastructure in Ebbw Vale Banner
Motorway

Mae hygyrchedd yr Ardal yn golygu y bydd gennych chi gysylltiadau ffordd, rheilffordd ac awyr cadarn â chwsmeriaid a chyflenwyr yn y DU, tir mawr Ewrop a thu hwnt.

Mae lleoliad canolog Blaenau Gwent yn cynnig logisteg ragorol i farchnadoedd yn y gogledd, y de, y dwyrain a’r gorllewin.

Dim ond 30 munud ar y ffordd o Gaerdydd, a dwy awr o Lundain, rydych chi o fewn cyrraedd hawdd i feysydd awyr y dinasoedd hynny, yn ogystal â meysydd awyr Bryste a Birmingham.

O fewn awr i’r M5 a’r M6, sy’n cysylltu Gorllewin Canolbarth Lloegr a chanolfannau gweithgynhyrchu eraill yn y DU o fewn dwy awr. Mae’r mynediad uniongyrchol i ac o’r Ardal yn gwella ac yn cyflymu gydag oddeutu £800 miliwn wedi’i fuddsoddi i ddatblygu ffordd A465 Blaenau’r Cymoedd ac estyniad gwerth £11m i’r rheilffordd gyf.

business park

Bydd trydanu’r bril reilffordd Great Western o Gaerdydd i Lundain yn gostwng hyd teithiau trên rhwng canol y ddwy ddinas i ddim mwy na chan munud erbyn 2019.

Band eang, diogelwch data a TGCh

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter a Thwf Lleol dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth: