Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 1

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 2

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 3

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 4

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 5

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 6

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 7

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 8

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 9

Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Mae Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan yn un o leoliadau awyrofod mwyaf blaenllaw’r DU, gyda thri safle unigryw, toreth o sgiliau technegol a maes awyr rhyngwladol ar y safle, oll o fewn cyrraedd hawdd a hwylus i Gaerdydd - y brifddinas agosaf at Lundain.

  • Maes awyr rhyngwladol ar y safle a chysylltiadau rhagorol â gweddill y DU, tir mawr Ewrop a thu hwnt ar y ffyrdd, y rheilffyrdd ac yn yr awyr
  • Sectorau allweddol: awyrofod, amddiffyn, modurol, gweithgynhyrchu, peirianneg
  • Dwy redfa
  • Treftadaeth awyrofod heb ei hail
  • Adeiladau parod a chyfleoedd i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol
  • Sgiliau lleol ac ymchwil a datblygu addas at y dyfodol
  • Tri safle unigryw
  • Ar waith 24 awr
  • Cadwyn gyflenwi helaeth yn lleol ac yn rhanbarthol

Cefndir Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

map
Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Bro Tathan

Busines – Awyr – Arloesedd

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd ȃ rhai o’r cwmnïau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


 

Newyddion

Rhwydweithio Busnes yn y Fro 5 - Gwahoddiad
Ydych chi yn ystyried dechrau eich busnes eich hun ond nad ydych yn gwybod ble i ddechrau? Ydych…
Lansio Parc Busnes ym mis Medi
Bydd parc busnes sy'n cynnig cysylltiadau rhwng Cymru a gweddill y byd yn cael ei lansio'n…
Rhwydwaith Busnes yn y Fro 4 – dydd Mawrth 25 Mehefin 2019
Estynnir gwahoddiad i chi ymuno â ni ym mhedwerydd cyfarfod digwyddiad Rhwydwaith Busnes y Fro ar y…
Y Gweinidog yn lansio giatiau e-basbort newydd ym Maes Awyr Caerdydd
Heddiw (6 Mawrth), bydd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, yn agor y system newydd i…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni