Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 1

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 2

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 3

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 4

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 5

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 6

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 7

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 8

Dros 50 mlynedd o dreftadaeth awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o sgiliau gweithgynhyrchu a pheirianneg a maes awyr rhyngwladol ar y safle

Cardiff Airport and Bro Tathan Slide 9

Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Mae Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan yn un o leoliadau awyrofod mwyaf blaenllaw’r DU, gyda thri safle unigryw, toreth o sgiliau technegol a maes awyr rhyngwladol ar y safle, oll o fewn cyrraedd hawdd a hwylus i Gaerdydd - y brifddinas agosaf at Lundain.

  • Maes awyr rhyngwladol ar y safle a chysylltiadau rhagorol â gweddill y DU, tir mawr Ewrop a thu hwnt ar y ffyrdd, y rheilffyrdd ac yn yr awyr
  • Sectorau allweddol: awyrofod, amddiffyn, modurol, gweithgynhyrchu, peirianneg
  • Dwy redfa
  • Treftadaeth awyrofod heb ei hail
  • Adeiladau parod a chyfleoedd i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol
  • Sgiliau lleol ac ymchwil a datblygu addas at y dyfodol
  • Tri safle unigryw
  • Ar waith 24 awr
  • Cadwyn gyflenwi helaeth yn lleol ac yn rhanbarthol

Cefndir Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

map
Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Bro Tathan

Busines – Awyr – Arloesedd

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd ȃ rhai o’r cwmnïau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


 

Newyddion

Lansio model cyntaf “Gwnaed yng Nghymru” Aston Martin i’r byd
  Heddiw, mae model cyntaf Aston Martin sy’n dwyn y label “Gwnaed yng Nghymru” yn cael ei…
Rhwydweithio Busnes yn y Fro 5 - Gwahoddiad
Ydych chi yn ystyried dechrau eich busnes eich hun ond nad ydych yn gwybod ble i ddechrau? Ydych…
Lansio Parc Busnes ym mis Medi
Bydd parc busnes sy'n cynnig cysylltiadau rhwng Cymru a gweddill y byd yn cael ei lansio'n…
Rhwydwaith Busnes yn y Fro 4 – dydd Mawrth 25 Mehefin 2019
Estynnir gwahoddiad i chi ymuno â ni ym mhedwerydd cyfarfod digwyddiad Rhwydwaith Busnes y Fro ar y…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni