Cefndir Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

About Cardiff Airport and Bro Tathan Enterprise Zone Banner
airport

Gyda hanner canrif a mwy o hanes a thraddodiad awyrofod ac amddiffyn, mae cyfleusterau, sgiliau, profiad a chadwyn gyflenwi leol yr Ardal Fenter hon yn golygu ei bod yn lleoliad blaenllaw yn niwydiant awyrofod y DU.

Mae tri safle penodol yn yr Ardal Fenter yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau ac adeiladau:

Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhan o’r Ardal Fenter ac yn gwasanaethu teithwyr a nwyddau o bedwar ban byd, ac mae’r rhedfa 2,392m (7847 troedfedd) yn addas i unrhyw awyren gan gynnwys yr A380.

Gyda 40 a mwy o gyrchfannau hedfan uniongyrchol - gan gynnwys tri maes awyr mawr Ewropeaidd - mae’r safle nid yn unig yn ddelfrydol ar gyfer gwaith cynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio (MRO), busnesau storio ac achub a gweithgareddau cargo ond hefyd ar gyfer unrhyw fusnes ag elfen ryngwladol sylweddol.

Yn ogystal â thir datblygu cyfagos, mae’r safle’n cynnig cyfleoedd pellach ar gyfer buddsoddiad sy’n gysylltiedig ag awyrofod, tra bod Maes Awyr Caerdydd yn ymrwymo i barhau i gynyddu nifer y teithwyr ac ehangu llwybrau hedfan.

airport

Mae Parc Busnes Awyrofod Bro Tathan yn barc busnes sydd eisoes yn bodoli sy’n darparu tua 1.6 miliwn troedfedd sgwâr o le, ac yn gartref i gwmnïau mawr gan gynnwys Aston Martin Lagonda, eCube Solutions a Bristow Helicopters.

Mae Bro Tathan ar fin dechrau ar gam nesaf ei waith cyffrous i greu lleoliad ar gyfer busnesau sy’n torri tir newydd, sy’n cynnwys amrediad o gyfleoedd datblygiadol a galwedigaethol.

Mae lleoliad Bro Tathan yn cynnwys tua 1,200 erw ac mae ganddo ei redfa gwbl weithredol ei hun. Mae mewn lleoliad strategol o fewn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan, bum milltir o Faes Awyr Caerdydd, ac mae’n hawdd ei gyrraedd o’r M4 a dinasoedd mawr y DU.

plane

Mae Ardal Datblygu Porth, drws nesaf i’r maes awyr, yn cynnwys tir datblygu gyda chynlluniau cychwynnol i ddatblygu Dinas Maes Awyr yn cynnwys swyddfeydd o’r radd flaenaf ynghyd â chyfleusterau addysg, hyfforddiant a hamdden.