Eiddo yn Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

plane going into hanger

Byddwn yn darparu adeiladau a chymorth i chi yn yr Ardal Fenter yn union fel y gwnaethom i rai o gwmnïau mwya’r byd, gan gynnwys British Airways Maintenance, Caerdydd. Dyw prosiectau tra diogel ddim yn broblem chwaith – mae gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ganolfan fawr yma’n barod, gan sicrhau bod y parc busnes yn gwbl ddiogel.

P’un ai’ch bod angen adeilad at ddefnydd preifat neu filwrol, gallwch symud i mewn yn syth i awyrendai a gweithdai pwrpasol sy’n ddelfrydol ar gyfer gwasanaethau cynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio ategol, gweithgynhyrchu, profi annistrywiol neu ymchwil a datblygu. Os oes gennych chi ofynion penodol, fe wnawn ni ddatblygu yn ôl eich manylebau chi – gan gynnwys mynediad awyr os oes ei angen arnoch – ac mae gan safle Bro Tathan redfa 1,800+m (5905 troedfedd) sydd newydd gael wyneb newydd a chefnogaeth lawn ar gyfer y maes glanio.

Archwiliwch ardal a safleoedd Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan.