Rhesymau i ymgartrefu yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Reasons to locate in Cardiff Airport and Bro Tathan Banner
plane

Fel un o leoliadau awyrofod mwyaf blaenllaw’r DU, mae treftadaeth Maes Awyr Caerdydd ac Ardal Fenter Bro Tathan yn cynnig lleoliad delfrydol nid yn unig i’r sector hwn a’i gadwyn  gyflenwi, ond i fusnesau modurol, gweithgynhyrchu a pheirianneg hefyd.

A chyda maes awyr rhyngwladol ar y safle, mae’r Ardal Fenter yn ddelfrydol i unrhyw fusnes ag elfen ryngwladol sylweddol sydd angen symud nwyddau neu bobl yn gyflym i bedwar ban byd.

Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.