Rhesymau i ymgartrefu yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Reasons to locate in Cardiff Airport and Bro Tathan Banner
plane

Fel un o leoliadau awyrofod mwyaf blaenllaw’r DU, mae treftadaeth Maes Awyr Caerdydd ac Ardal Fenter Bro Tathan yn cynnig lleoliad delfrydol nid yn unig i’r sector hwn a’i gadwyn  gyflenwi, ond i fusnesau modurol, gweithgynhyrchu a pheirianneg hefyd.

A chyda maes awyr rhyngwladol ar y safle, mae’r Ardal Fenter yn ddelfrydol i unrhyw fusnes ag elfen ryngwladol sylweddol sydd angen symud nwyddau neu bobl yn gyflym i bedwar ban byd.

Business Environment

The best possible conditions for your business to grow:

Skills & Academia

Sectors

Who’s already here

Quality of life

Support and Incentives

We’ll help you move into Cardiff Airport and Bro Tathan Enterprise Zone with financial support and more…

Financial incentives

Support from a pro-business Government

Business ready infrastructure

Cardiff Airport and Bro Tathan Enterprise Zone has the real-world and virtual connections to get your business moving

Transport links

Broadband, data security & ICT

Property

Looking to grow? Learn more about how our Zones’ great spaces and simpler planning processes could save you time and money.