Seilwaith parod i fusnes Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Business ready infrastructure in Cardiff Airport and Bro Tathan Banner
view from a plane

Cysylltiadau trafnidiaeth

Mae teithio awyr yn hwylus tu hwnt hefyd, gyda maes awyr rhyngwladol yng nghanol yr Ardal Fenter, prin 30 munud o’n prifddinas gyda chysylltiadau ffordd a rheilffordd da hefyd.

Mae traffordd yr M4 yn hwylus, a Llundain rhyw ddwy awr i ffwrdd mewn car neu ar drên o ganol Caerdydd – a dim ond 100 munud erbyn 2019, ar ôl trydaneiddio lein y Great Western.

Mae maes awyr Caerdydd yn cynnig cysylltiadau â rhannau eraill o wledydd Prydain, Iwerddon, Ewrop a thu hwnt, gyda thros 40 o gyrchfannau uniongyrchol. Bydd gwasanaethau rheolaidd i Amsterdam, Dulyn, Paris a Doha yn eich cysylltu’n hawdd a chyflym â gweddill y byd o garreg y drws.

Band eang, diogelwch data a TGCh

hanger

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: