Yr ardaloedd a safleoedd yn Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan

Maes Awyr Caerdydd

Yn cynnwys tir a chyfleusterau sy’n agos i’r maes awyr, i’r dim ar gyfer gwaith cynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio (MRO) a lle i symud darnau awyrofod yn gyflym, storio ac achub, gweithrediadau cargo a busnesau cysylltiedig â nwyddau.

Ardal Datblygu Porth

Tir datblygu ger Maes Awyr Caerdydd, gyda chynlluniau i greu Dinas Maes Awyr gan gynnwys swyddfeydd a chyfleusterau hyfforddiant a hamdden.

Bro Tathan

Parc busnes sy’n eisoes yn bodoli sy’n darparu tua 1.6 miliwn troedfedd sgwâr o le ac yn gartref i gwmnïau mawr fel Aston Martin Lagonda, eCube Solutions a Bristow Helicopters.

A Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod

This iconic centre provides a large specialist centre of excellence for the Aerospace industry – training individuals and working with employers from across the sector in Wales, the UK and across the world.