Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 2 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 3 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 4 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 5 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 6 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 7 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 8 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 9 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan slide 10 image
  Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

Mae Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan yn un o leoliadau awyrofod mwyaf blaenllaw’r DU, gyda thri safle unigryw, toreth o sgiliau technegol a maes awyr rhyngwladol ar y safle, oll o fewn cyrraedd hawdd a hwylus i Gaerdydd - y brifddinas agosaf at Lundain.

 • Maes awyr rhyngwladol ar y safle a chysylltiadau rhagorol â gweddill y DU, tir mawr Ewrop a thu hwnt ar y ffyrdd, y rheilffyrdd ac yn yr awyr
 • Sectorau allweddol: awyrofod, amddiffyn, modurol, gweithgynhyrchu, peirianneg
 • Dwy redfa
 • Treftadaeth awyrofod heb ei hail
 • Adeiladau parod a chyfleoedd i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol
 • Sgiliau lleol ac ymchwil a datblygu addas at y dyfodol
 • Tri safle unigryw
 • Ar waith 24 awr
 • Cadwyn gyflenwi helaeth yn lleol ac yn rhanbarthol

Cefndir Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

Cardiff Airport and St Athan supporting image

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

Mae gan Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
SBX-DB-1314-1166.png

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

cardiff_airport_st_athan_3d_flythrough300x200.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan gydag animeiddio 3D
_34B0558.png

Dewch I gwrdd ȃ rhai o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Ynys Môn.

Cardiff Capital Region image

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


Newyddion


Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni