Cefndir Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

About Cardiff Airport and St Athan Enterprise Zone Banner
airport

Gyda hanner canrif a mwy o hanes a thraddodiad awyrofod ac amddiffyn, mae cyfleusterau, sgiliau, profiad a chadwyn gyflenwi leol yr Ardal Fenter hon yn golygu ei bod yn lleoliad blaenllaw yn niwydiant awyrofod y DU.

Mae tri safle penodol yn yr Ardal Fenter yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau ac adeiladau:

Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhan o’r Ardal Fenter ac yn gwasanaethu teithwyr a nwyddau o bedwar ban byd, ac mae’r rhedfa 2,392m (7847 troedfedd) yn addas i unrhyw awyren gan gynnwys yr A380.

Gyda 40 a mwy o gyrchfannau hedfan uniongyrchol - gan gynnwys tri maes awyr mawr Ewropeaidd - mae’r safle nid yn unig yn ddelfrydol ar gyfer gwaith cynnal a chadw, atgyweirio ac archwilio (MRO), busnesau storio ac achub a gweithgareddau cargo ond hefyd ar gyfer unrhyw fusnes ag elfen ryngwladol sylweddol.

Yn ogystal â thir datblygu cyfagos, mae’r safle’n cynnig cyfleoedd pellach ar gyfer buddsoddiad sy’n gysylltiedig ag awyrofod, tra bod Maes Awyr Caerdydd yn ymrwymo i barhau i gynyddu nifer y teithwyr ac ehangu llwybrau hedfan.

airport

Mae Parc Busnes Awyrofod Sain Tathan yn gartref i weithdai ac awyrendai o’r radd flaenaf ac yn gartref i ran sylweddol o gyfran 20% Cymru o farchnad MRO y DU.

Prin dair milltir o Faes Awyr Caerdydd, mae gan y parc busnes redfa 1,800+metr (5905 troedfedd)  sydd newydd gael wyneb newydd a chefnogaeth lawn ar gyfer y maes glanio. Mae’r adeiladau’n addas ar gyfer pob math o ddibenion busnes, preifat neu filwrol, nid cynnal a chadw ac atgyweirio’n unig, ond hefyd gweithgynhyrchu, atgyweirio injans, profion annistrywiol (NDT) ac ymchwil a datblygu.

Mae yno awyrendai, gweithdai ac adeiladau eraill sy’n barod i symud iddynt yn ogystal â thir datblygu gyda mynediad o’r awyr, sy’n ddelfrydol i weithredwyr MRO posib a chwmnïau’r gadwyn gyflenwi sy’n ategu British Airways Maintenance Caerdydd, er enghraifft.

Ym mis Chwefror 2016, llwyddodd safle Sain Tathan ddod i’r brig ymhlith mwy na 20 o leoliadau rhyngwladol cystadleuol trwy ddenu cwmni Aston Martin yma. Cyhoeddodd y cwmni ceir moethus eiconig gynlluniau i ddefnyddio’r awyrendy enfawr er mwyn cynhyrchu’r cerbyd hamdden Aston Martin DBX newydd. Disgwylir i’r gwaith cynhyrchu llawn gychwyn yn 2020 gan greu 750 o swyddi a 1000 o swyddi pellach yn y gadwyn gyflenwi.

plane

Mae Ardal Datblygu Porth, drws nesaf i’r maes awyr, yn cynnwys tir datblygu gyda chynlluniau cychwynnol i ddatblygu Dinas Maes Awyr yn cynnwys swyddfeydd o’r radd flaenaf ynghyd â chyfleusterau addysg, hyfforddiant a hamdden.