Eiddo yn Ynys Môn

Property in Anglesey Banner
buildings

Bydd ein hamrywiaeth wych o safleoedd ar draws deg safle strategol yn yr Ardal yn bodloni’ch dyhead a’ch uchelgais i dyfu ac ehangu – safleoedd sy’n addas i’r sector ynni carbon isel a’i gadwyn gyflenwi yn ogystal â defnyddiau diwydiannol, gweithgynhyrchu a swyddfa – ac mae gennym raglen lawn o fuddsoddiadau seilwaith ar waith.

Ewch i’r adran Ardaloedd a safleoedd yn Ardal Fenter Ynys Môn am fwy o fanylion.

Rydym wedi cyflymu’r prosesau cynllunio hefyd: fel Llywodraeth ddatganoledig, rydym wedi cyflwyno newidiadau deddfwriaethol; mae Bwrdd Ardal Fenter Ynys Môn, sy’n cael ei arwain gan y sector preifat, yn gweithio gyda chefnogaeth gref yr awdurdod lleol; ac mae’n tîm yn cydweithio â thirfeddianwyr a datblygwyr er mwyn sicrhau ateb cyflym i ofynion eiddo busnesau sy’n symud i’r Ardal.