Rhesymau i ymgartrefu yn Ynys Môn

Reasons to Locate in Anglesey Banner

Mae Ardal Fenter Ynys Môn yn cynnig cyfleoedd tymor hir sylweddol i gwmniau’r gadwyn gyflenwi wrth i fusnesau ynni pwysica’r byd ddod â’u prosiectau ynni carbon isel pwysig i’r ynys.

Mae gan y gweithlu lleol amrywiaeth eang o sgiliau technegol, o rai cysylltiedig â’r diwydiant niwclear i beirianneg a gweithgynhyrchu, yn ogystal â chadwyn gyflenwi sefydledig â lle i fwy o gwmnïau ymuno â hi.

Oll gyda statws Haen 1 yn sicrhau bod rhai o’r lefelau uchaf o gymorth ariannol y DU ar gael i chi yma, beth bynnag yw’ch anghenion gofod.

Cymorth a Chymhellion

Gallwn ni’ch helpu chi i symud i Ardal Fenter Ynys Môn gyda’r lefel uchaf o gymorth ariannol yn y DU – a mwy…

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Ynys Môn y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi