Seilwaith parod i fusnes Ynys Môn

Business ready infrastructure in Anglesey Banner

Cysylltiadau trafnidiaeth

Motorway

Byddwch o fewn pellter hwylus i’ch cwsmeriaid a’c cyflenwyr ledled y DU a thu hwnt.

Mae llongau nwyddau a theithwyr yn mynd o borthladd rhyngwladol strategol Caergybi i Iwerddon. Dim ond 3.5 awr i ffwrdd ar drên yw Llundain, ac mae lein arfordir y Cambrian yn cysylltu â phrif gytrefi a marchnadoedd canolbarth Lloegr, tra bod gwibffordd yr A55 ar hyd arfordir y Gogledd yn eich cysylltu â rhwydwaith traffyrdd y DU cyn pen dim.

Mae Manceinion a Lerpwl a’u meysydd awyr lai na dwyawr i ffwrdd, a gallwch hedfan o faes awyr Môn i Gaerdydd mewn 40 munud.

Band eang, diogelwch data a TGCh

Rydym yn cyflenwi Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ledled Cymru, ac yn rhan o hyn mae gwasanaethau cyflym a gwasanaethau busnes ar gael yn helaeth, wedi’u canolbwyntio’n arbennig ar leoliadau o flaenoriaeth strategol megis ein Hardaloedd Menter a Thwf Lleol dynodedig.


Ewch i bob Ardal i gael rhagor o wybodaeth am ei amgylchedd busnes penodol: