Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Eryri image 2
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 3
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 4
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 5
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 6
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 7
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 8
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 9
  Eryri
 • Ardal Fenter Eryri image 10
  Eryri

Eryri

Yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri, mae'r Ardal hon yn cynnig dau safle cwbl unigryw wedi'u teilwa ar gyfer busnesau carbon isel, TGCh neu awyrofod.

Trawsfynydd:

 • lleoliad unigryw ar gyfer canolfan ddata gydag ynni naturiol, oeri naturiol a diogelwch naturiol
 • cynnig potensial datblygu’r Adweithydd Modiwlaidd Bach cyntaf o’i fath
 • rhai o'r lefelau uchaf o grantiau yn y DU
 • gyda’i seilwaith grid ynni ei hun sy’n bwysig yn genedlaethol

Canolfan Awyrofod Eryri:

 • Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell (RPAS), ardaloedd Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Archwilio (MRO) a pharc busnes
 • mynediad i 7,100km² o awyrofod ar wahân, heb ei debyg ledled Ewrop
 • seilwaith o’r radd flaenaf
 • cysylltedd band eang cyflym iawn

Cefndir Ardal Fenter Eryri

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

Snowdonia Location

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Eryri gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

Mae gan Ardal Fenter Eryri y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Seilwaith

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
Property in Snowdonia

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

snowdonia_llenbedr_3d_flythrough300x200.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Eryri gydag animeiddio 3D
_34B9267.png

Dewch i gwrdd ȃ rhai o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Eryri.

_34B9148_0.png

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


Newyddion


Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni